Island 01


Реалността днес е различна от вчерашната реаланост, колите са различни, телефоните са различни и ние също, следователно и общуването ни се видоизменя. Питаме се  съществува ли все още истинско общуване? Съществува ли все още този остров, който е всичко друго но не и самотен, остров изпълнен с очи  познати до болка, където тайните се споделят лесно и всеки е какъвто е…
Катерина, Евелина, Неда, Мони и Карла за 12mag.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s