(un)published

Scroll down for English

В деня, в който съм се родил, баба ми е купила по един брой от всички ежедневници, за да мога днес да ги отворя и да прочета какво се е случило на тази дата преди 17 години.

Вестниците и списанията като че ли винаги са били отражение на света, в който живеем. Те са се превърнали в неизменна част от сутрешния ритуал на много хора и вече не са само канал, по който новините достигат до нас.

В днешно време обаче информацията е по-достъпна отпреди и мнозина се обръщат към онлайн версиите на предпочитаните си печатни издания. Това отстъпване от традиционния метод за разпространение на информацията за случващото се, в комбинация с вродената ни любов къммириса на мастило, е довело до появата на един много интересен феномен – т.нар. „бавни“ издания. Това са онези списания, които можем да отворим след 10 години и съдържанието и визуалната информация в тях да са все още толкова актуални, колкото са и днес. Всяко едно от изданията, с които съм запознат, притежава отличителен стил и подбор на историите, които разказва, но голяма част от тях имат допирни точки – бавният начин на живот, честната мода и истинската храна, например.

От една страна, не мога да си представя света ни без вестниците и списанията, които прочитаме веднъж и след това захвърляме или ползваме за подпалки. Определено обаче се надявам повече хора да разберат, че „бавните“ издания са дългосрочна инвестиция и начин да намалим консумацията си на хартия. В ежедневието ни, в което екраните около нас постоянно бълват информация, тези списания изникват като глътка свеж въздух.

Голяма част от колекцията ми съдържа селекцията на HYGGE shop 

//Риза-Zara/Панталон-H&M /Сандали-H&M /Очила-Mango /Раница-H&M//

 

 

On the day I was born, my grandmother bought a copy of each and every daily newspaper that had issued so I could open them up, seventeen years later, and sneak a peek at what else had happened that day.

Newspapers and magazines, as it appears to me, are not merely a reflection of what surrounds us but also an inseparable part of many people’s daily ritual, their sole informative function having evolved into something more long ago.

And, being as accessible as it is, information today is sought out predominantly via the online alternatives of an array of traditional issues, suited to everybody’s taste. The union of this somewhat of a mass stepback from tradition, with the surprising love for the smell of ink has led to the birth of a rather peculiar lovechild. I’m talking about ‘’slow’’ issues here. It’s those magazines that opened up ten years from now will be both just as readable and just as visually compelling as they are now. Of those I’m familiar with, there isn’t a single one lacking unique style and choice of content, but they all focus on ‘’slow’ lifestyle, conscious fashion and real food amongst other things.

As unimaginable without disposable newspapers and magazines this world may be, future consumers couldn’t do themselves a bigger favor by investing into a slow issue and thus also contributing to the reduction of paper processing. With our many screens at home aggressively streaming information, it’s the smartest thing to do to get a breath a fresh air.

 A big part of my collection can be found in HYGGE shop

//Shirt-Zara/Trousers-H&M /Sandals-H&M /Sunglasses-Mango/Backpack-H&M//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s